Privacy policy

VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken van diëtist Jontine Mooyman-Coren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Contactgegevens:
VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken
Rembrandtlaan 31
1213BE Hilversum
Tel: 035-623 55 50
Contactpersoon: Jontine Mooyman-Coren
Email: info@dietisthilversum.nl

Persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van diensten van VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken dan hebben wij uw gegevens nodig. Die verstrekt u via direct contact met de diëtist, via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) of via de mail. Denk hierbij aan:

 

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te beantwoorden aan uw hulpvraag
 • Om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

 

VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken) tussen zit.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken zal uw gegevens indien noodzakelijk en uitsluitend met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietisthilversum.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor adequate legitimatie altijd noodzakelijk is. De hiervoor ingeplande tijd wordt bij u in rekening gebracht.

Beveiliging

VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons.

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door VoedingsAdviesBureau Hilversum en Omstreken kunt u contact met ons opnemen via algemene telefoonnummer 035 623 55 50 of via info@dietisthilversum.nl.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!