GLI

Samen met Fysiotherapie praktijk Aktiefysio bieden we de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) SLIMMER aan. Het is een uitgebreide aanpak om een gezondere levensstijl te bevorderen. Dit programma wordt op verwijzing van de (huis)arts volledig vergoed via uw ziektekostenverzekering en val buiten het eigen risico. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Twee maal per jaar starten we een nieuwe groep.

De belangrijkste punten van het programma samengevat:

 1. Doel: Het doel van de GLI is om deelnemers te helpen bij het aanpassen van hun levensstijl en gezondheid te verbeteren door middel van verschillende aspecten zoals beweging, verbeteren van voedingsgewoonten, beperken van alcoholgebruik, en het vinden van ontspanningstechnieken.
 2. Duur van het programma: Het programma duurt in totaal 2 jaar, wat aangeeft dat het een langdurige inzet vereist om blijvende veranderingen in levensstijl te bewerkstelligen.
 3. Samenwerking met professionals: Het programma omvat samenwerking met verschillende professionals, waaronder een fysiotherapeut (Aktiefysio), een diëtist en een leefstijlcoach. Deze multidisciplinaire aanpak kan een breder scala aan behoeften van deelnemers aanpakken.
 4. Fasen van het programma:
  • Intake: Een initiële beoordeling om de huidige gezondheidstoestand en doelen van de deelnemer vast te stellen.
  • Eerste 24 weken: Deelnemers zullen deelnemen aan groepsactiviteiten gericht op sporten, gecombineerd met individuele consulten bij de diëtist. Dit biedt een gestructureerde aanpak om zowel fysieke activiteit als voedingsgewoonten te verbeteren.
  • Na 24 weken: Deelnemers worden aangemoedigd om door te stromen naar een beweegactiviteit die bij hun persoonlijke voorkeuren past. Dit bevordert de continuïteit van fysieke activiteit op lange termijn. Ierbij zullen wij u ondersteunen.
  • Laatste 18 maanden: Gedurende deze periode zullen er zowel individuele als groepsbijeenkomsten zijn onder begeleiding van ons als  leefstijlcoach en diëtist. Dit biedt voortdurende ondersteuning en begeleiding om de levensstijlveranderingen te consolideren en vol te houden op lange termijn.
 1. Maatwerk: Door de combinatie van groepsactiviteiten en individuele consulten, evenals de mogelijkheid om over te stappen naar activiteiten die passen bij individuele voorkeuren, biedt het programma een zekere mate van maatwerk om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van deelnemers.

Al met al lijkt dit programma een uitgebreide aanpak te bieden om gezondheidsverbetering te bevorderen en blijvende levensstijlveranderingen te ondersteunen.