Vergoedingen

Dieetadvisering wordt voor 3 uur per jaar vergoed vanuit de basiszorg. Hierop is het eigen risico van toepassing. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.
Afhankelijk van uw polis heeft u aanvullende verzekering welke extra dieetzorg vergoed.
Met alle zorgverzekeringen hebben we een contract gesloten. De declaratie dien ik rechtstreeks voor u in, ook voor uw aanvullende verzekering.

Ketenzorg


Indien uw huisarts met onze praktijk samenwerkt voor Diabetes, COPD en Hart en Vaatziekten (CVRM) dan is de vergoeding via het huisartsenprogramma geregeld. 
Deze kosten gaan niet ten laste van uw eigen risico


GLI


Bent u verwezen door uw huisarts voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), dan wordt dit via de huisartsenzorg bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. 
Dit wordt niet verrekend met uw eigen risico
Direct toegankelijkheid
In de meeste gevallen is er geen verwijsbrief meer nodig om naar de diëtist te gaan. In uw polisvoorwaarden kunt u lezen of u een verwijsbrief nodig heeft.

Tarieven

Wanneer u geen aanspraak kunt maken op vergoeding ontvangt u van ons een nota

1e consult (60 minuten)
€79,00

Vervolg consult 15 minuten
€19,75

Vervolg consult 30 minuten
€39,50

Individueel dieetadvies (15 minuten
€19,75
Toeslag voor huisbezoek*
€29,00

E-mailconsult
€19,75

Telefonisch consult
€19,75

Verklaring dieetkosten belastingdienst
€19,75

* Indien het voor u niet momgelijk is om naar de locatie te komen is het mogelijk dat de behandeling bij u thuis plaats vindt. Wanneer dit het geval is dient dit op de vewijsvrief genoteerd te worden door uw arts of specialist

Wijzigen of annuleren van de afspraak / no show

Als u een afspraak wilt annuleren, laat het ons dan minstens 1 werkdag van tevoren weten. Anders worden er kosten in rekening gebracht, Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Dit tarief is vastgesteld door uw diëtist. 
Bedankt voor uw begrip en medewerking.