Werkwijze

Advies op maat!

Geen mens is hetzelfde. Daarom vraag ik tijdens het eerste consult altijd uitgebreid naar uw eet- en leefgewoonten, uw leefsituatie en uw wensen. In combinatie met uw klachten en medische gegevens stemmen we uw persoonlijk voedings of dieetadvies op u af. Dit maatwerk maakt dat de adviezen goed zijn op te volgen. Het eerste consult duurt ongeveer 1 uur. Wilt u bij de eerste afspraak uw eventuele verwijsbrief, verzekeringspas, identiteitsbewijs en overzicht medicijnen meenemen?

Niet Tevreden

Als zorgverlener doen we er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Een steun in de rug

Heeft u wel eens een dieet gevolgd? Dan weet u hoe moeilijk het is om oude voedingsgewoonten te wijzigen en nieuwe gewoonten aan te leren. Ik geef u daarbij alle steun met adviezen die zijn afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Tijdens de vervolg consulten begeleid ik u bij het vertrouwd raken met het dieet- of voedingsadvies en beantwoord ik al uw vragen. Dit kunnen praktische problemen zijn (zoals: wat staat er op dat etiket / hoe kan ik toch nog lekker eten), maar ook bij problemen in het omgaan met bepaalde situaties (zoals stress-eten of emotie-eten), kunnen we samen kijken naar mogelijke oplossingen.

 

Intake2de consultVervolg consultWeeg consultEmail/telefonisch
75-90 min30-45 min30 min15 min15 min
Uitgebreide anamneseEvaluatie en wegenEvaluatie en wegenKort consultUitsluitend na een eerste face to face consult
Opstellen behandelplanMeten en wegen (indien van toepassing)Tips en/of opdrachtenevaluatieevaluatie
Meten en wegen (indien van toepassing)Bijstellen behandelplanMeten en wegen (indien van toepassing)Meten en wegen (indien van toepassing)motivatie
Voedingsadvies op maatVoedingsadvies op maatevaluatieBeperkt tips en/of opdrachten 
Verwerking in dossierVerwerking in dossierVerwerking in dossierVerwerking in dossierVerwerking in dossier
Rapportage aan artsRapportage aan artsmotivatiemotivatie