Vergoedingen

De kosten van de diëtist worden vergoed vanuit de BASISVERZEKERING.
– Er is 3 uur per persoon per jaar beschikbaar (inclusief uitwerkitijd door de diëtist). Dit betekend   dat u zo ongeveer zes tot acht consulten per jaar vergoed krijgt.
– verwijzing van de arts is soms nodig; dit hangt af van de voorwaarden van uw zorgverzekering
– de kosten worden verrekend met uw eigen risico (tenzij er sprake is van Ketenzorg)
– kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico

 

AANVULLENDE VERZEKERING
Naast de basisverzekering kan er vanuit een aanvullende verzekering nog extra dieetconsulten worden vergoed. Dit verschilt per polis. Dit kan variëren van 1 uur tot 4-5 uur of zelfs meer.

Afhankelijk van uw polis (restitutie of natura) declareer ik rechtstreeks  bij uw ziektekostenverzekering of ontvangt u van mij een nota.

Tot onze eerste afspraak!

 

KOSTEN DIEETBEHANDELING
In onderstaand overzicht de kosten per consult en handeling. Deze tarieven gelden uitsluitend wanneer U geen aanspraak (meer) kunt maken op bovengenoemde vergoeding, bijvoorbeeld wanneer u nog niet door het eigen risico heen bent of  meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heeft en geen aanvullende verzekering.

 

Intake 2de consult Vervolg consult Weeg consult Email/telefonisch
75-90 min* 30-45 min* 30 min* 15 min* 15 min*
Uitgebreide anamnese Evaluatie en wegen Evaluatie en wegen Kort consult Uitsluitend na een eerste face to face consult
Rapportage aan arts Rapportage aan arts motivatie motivatie
Vergoeding via zorgverzekering** Vergoeding via zorgverzekering** Vergoeding via zorgverzekering** Vergoeding via zorgverzekering** Vergoeding via zorgverzekering**
€ 93 – €77,50** €31 – 46,50*** €31,-*** €15,50*** €15,50***

 

*De behandeltijd bestaat zowel uit het directe contact met jou (op het spreekuur), als de indirecte werkzaamheden (bijvoorbeeld het berekenen van je voeding of het overleggen met of rapporteren naar je arts of praktijk ondersteuner).
**Dieetadvisering wordt voor 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Zie boven onder basisverzekering voor de voorwaarden.

***Deze tarieven gelden uitsluitend wanneer u geen aanspraak (meer) kunt maken op bovenstaande vergoeding, of wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee de diëtist geen contract heeft.

 

OVERIGE KOSTEN EN BEHANDELING

Huisbezoek Extra rapportage Extra dagmenu of berekening Regelen machtiging of dieetpreparaat Uitschrijven verklaring dieetkosten tbv belasting of Sociale Dienst
Consult aan huis 15 min 15 min 15 min 15 min
Vergoeding zorgverzekering Uitsluitend na verzoek van de arts Vergoeding zorgverzekering Vergoeding zorgverzekering Vergoeding zorgverzekering Vergoeding zorgverzekering indien nog onder dieetbegeleiding
€28,50*** €15,50*** €15,50*** €15,50*** €15,50***

 

 

blauwe-bessen-in-melk